Gởi tiền phí thấp
Gởi sua Ensure, dau xanh, salonpas, Gifts
Điện thoại giá rẻ
Gởi laptop, ipad, hàng điện tử về Việtnam
US cell phones unlimited, no contract
Unlock phones
AS SEEN on EBAY for US BUYERS
Contact Us
Links
Sua Ensure to Saigon $85/ 6 hop

V247 Saigon 7.9 cents/min Tinh/Cell phone 9.9 cents
V247 Saigon 7.9 cents/min Tinh/Cell phone 9.9 cents
V247 Saigon 7.9 cents/min Tinh/Cell phone 9.9 cents
Item#: v24710dollars
$10.00

Product Description
Saigon/Hanoi $10 = 132 phút, Tỉnh/di động 106 phút. Xin vui ḷng để lại số phone.