Gởi tiền phí thấp
Gởi sua Ensure, dau xanh, salonpas, Gifts
Điện thoại giá rẻ
Gởi laptop, ipad, hàng điện tử về Việtnam
US cell phones unlimited, no contract
Uncloking phones
AS SEEN on EBAY for US BUYERS
Contact Us
Links

Vietnam gọi khắp thế giới free
Vietnam gọi khắp thế giới free
Vietnam gọi khắp thế giới free
Item#: newitem295108706
Regular price: $60.00
Sale price: $50.00

Product Description
Với smart phone tại Việtnam, thân nhân có thễ gọi điện thoại, text sang Mỹ, khắp thế giới free, không giới hạn. Cần cài hệ thống tại Sàigon tốn $60/năm. On sale $50/năm