Gởi tiền phí thấp
Gởi sua Ensure, dau xanh, salonpas, Gifts
Điện thoại giá rẻ
Gởi laptop, ipad, hàng điện tử về Việtnam
US cell phones unlimited, no contract
Unlock phones
AS SEEN on EBAY for US BUYERS
Contact Us
Links
Sua Ensure to Saigon $85/ 6 hop

Đông Nam Á (Nam Lộc) Saigon 7.1 cents/min Tinh/Cell phone 9.5 cents
Đông Nam  Á (Nam Lộc) Saigon 7.1 cents/min Tinh/Cell phone 9.5 cents
Đông Nam Á (Nam Lộc) Saigon 7.1 cents/min Tinh/Cell phone 9.5 cents
Item#: dnaNamloc10
Regular price: $10.50
Sale price: $10.00

Product Description
Saigon/Hanoi $10 = 147 phút, Tỉnh/di động 110 phút. Xin vui ḷng để lại số phone.